ul. Batorego 5, 87-100 Toruń, tel. (056) 658 39 17, fax: (056) 655 75 39

poniedziałek, 06 kwietnia 2020 r.
Kutnik, Kalinowski i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych
FIRMA
ZAKRES USŁUG
ZESPÓŁ
KONTAKT
 

 

 
 

ZESPÓŁ


Partnerzy

Prof. dr hab. Marek Kalinowski – pracownik Katedry Prawa Finansów Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, specjalizuje się w prawie podatkowym, europejskim i międzynarodowym prawie podatkowym, prawie podatkowym porównawczym i sądownictwie administracyjnym; autor i współautor ponad 200 licznych prac naukowych z tej dziedziny. Jest kierownikiem Podyplomowego Studium Europejskiego Prawa Podatkowego oraz członkiem Kolegium Redakcyjnego „Przeglądu Orzecznictwa Podatkowego”; wykonuje także zawód radcy prawnego. Partner w Kancelarii Radców Prawnych Kutnik, Kalinowski i Partnerzy.

Mirosław Kutnik – radca prawny, specjalizuje się w prawie podatkowym, konstytucyjnym, prawie pomocy publicznej, w szczególności w zakresie przepisów prawa obowiązujących zakłady pracy chronionej, łączy wiedzę w dziedzinie polskich procedur podatkowych z praktyką popartą wieloletnim doświadczeniem w kontaktach z organami podatkowymi. Doradca prawny Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON), pełnomocnik POPON w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym zakończonym wyrokiem Trybunału z 25 czerwca 2002 roku, ekspert Komisji Trójstronnej w zakresie zmian ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Partner zarządzający w Kancelarii Kutnik, Kalinowski i Partnerzy w Toruniu.

Współpracownicy:

Dr hab. Błażej Wierzbowski – profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierownik Katedry Prawa Rolnego Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, były Sędzia Trybunału Konstytucyjnego oraz sądu apelacyjnego w Gdańsku. Specjalizuje się w prawie konstytucyjnym, gospodarce nieruchomościami, prawie rolnym, cywilnym i prawie ochrony środowiska. Autor licznych prac naukowych z tej dziedziny. Jest wieloletnim praktykiem; wykonuje także zawód radcy prawnego. Stały ekspert w Kancelarii Radców Prawnych Kutnik, Kalinowski i Partnerzy.

Dr Ewa Prejs – radca prawny, specjalizuje się w polskim i europejskim prawie podatkowym, prawie pomocy publicznej oraz prawie konstytucyjnym, autorka kilkunastu publikacji w tej dziedzinie. Doktor w Katedrze Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, stypendystka Stypendium Marie Curie w Instytucie Austriackiego i Międzynarodowego Prawa Podatkowego w Wiedniu. Współpracownik Kancelarii Radców Prawnych Kutnik, Kalinowski i Partnerzy w Toruniu.

Tomasz Jaroszewicz – radca prawny, studia prawnicze ukończył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, ukończył także Podyplomowe Studium Rachunkowości; złożył egzamin radcowski z wynikiem bardzo dobrym. Specjalizuje się w prawie podatkowym, prawie pracy oraz prawie pomocy publicznej. Kierownik Biura w Kancelarii Radców Prawnych Kutnik, Kalinowski i Partnerzy w Toruniu.

 

Kutnik, Kalinowski i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych